जम्मा
+ =
पुरूष
0
महिला
0
अन्य
0
सामान्य जानकारी
  • जनसंख्या : 0
  • घरधुरी संख्या : 3370
  • पूरुष घरमूली : 2098
  • महिला घरमूली : 1270
  • अन्य घरमूली : 0
  • कुल क्षेत्र : 165.0 वर्ग कि.मी.
  • मुख्य भाषा नेपाली
जन प्रतिनिधि
User avatar

अध्यक्ष (9856063678)

User avatar

उपाध्यक्ष (9867857595)

User avatar

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (9856063123)


वडा नं 1
  
वडा नं 2
  
वडा नं 3
  
वडा नं 4
  
वडा नं 5
  
उमेर समूहको अनुसार जनसंख्य
लिंगको आधारमा घरमूली संख्या
पेशकाे अनुसार घरमूली
वडा अनुसार परिवार
धर्म अनुसार घरमूली